Pl. Fryderyka Skarbka od strony Skłodowskiej-Curie