Pl. Fryderyka Skarbka od strony Sobieskiego (nad światłami)