Pl. Fryderyka Skarbka od strony Sobieskiego (po skosie)